Gestaltterapi er kort fortalt en prosessorientert helhets-terapiform som bygger på grunnleggende ideer om at du selv kan påvirke dine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Et av de viktigste "redskapene" i gestalt er terapeuten selv. Jeg er ikke nøytral eller objektiv men møter deg med meg; i et jeg - du forhold.

Gestaltterapi tar utgangspunkt i livet ditt Her & Nå.

Gestaltterapi bygger på fenomenologisk tilnærming ;Jeg som terapeut påpeker det som er - i møtet med deg , så du som klient bevisstgjøres og at du aksepterer den du er her & nå.

Gestaltterapi handler om å gi deg støtte til å bli mer klar over deg selv , frigjøre dine potensialer og muligheter - i ditt liv.

Gestaltterapi fokuserer på sammenhengen mellom klientens opplevelser og adferd : Fra et der & da til en HER & NÅ - opplevelse.

Gestalt har utviklet metoder for å bevisstgjøre deg dine følelser , tanker /reaksjoner og handlinger , så du mer tydelig kan "se" (oppdage) dine mønstre.

Jeg som gestaltterapeut arbeider med menneskersom har problemer med livet. Målet er ikke nødvendigvis å få til et lykkelig liv , men å bevisstgjøre dine egne ressurser : Hvem jeg er - som klient og hvordan jeg har det.

Kort og godt er Gestaltterapi en bevisstgjøringsprosess , selvutviling eller en " oppdagelsesreise " i deg selv.