Jeg heter Reidun og er 53 år. Jeg er utdannet gestaltterapeut ved Norsk Gestaltinstitutt og har i tillegg 2 års videreutdanning ved samme institutt.

Som gestaltterapeut møter/arbeider jeg med mennesker som har problemer med livet.

Jeg har jobbet mer enn 20 år i off.helsevesen som sykepleier. Dette har gitt meg bred erfaring i møte med mennesker i en vanskelig livssituasjon.

Jeg har mange egne opplevelser av sorg, sykdom og kriser, som jeg tenker er nyttig for meg; for å kunne møte mine klienter der de er - med meg.

Jeg har jobbet som gruppeleder i sorggrupper med foreldre som har mistet et barn, etter at jeg selv mistet et barn for mange år siden.

Jeg har i flere år vært tilknyttet styret i foreningen "Vi Som Har Et Barn For Lite", hvor en av mine oppgaver var å ta kontakt med foreldre som har mistet et barn.

Jeg holder foredrag om tema "Sorg" og "Hvordan takle livets utfordringer".