Jeg bruker samtale som mitt viktigste "verktøy" i møte med mine klienter.

Jeg som terapeut møter deg som klient med likeverd. Jeg deler av meg selv ,så jeg blir mer tydelig for deg .Dette gjør at du som klient blir mer oppmerksom og bevisst hvem du er.

Jeg er opptatt av at du som klient kan lære deg selv bedre å kjenne.

Jeg har lang erfaring med individualklienter og parterapi.